Sfânta Treime

Este  

un  

singur  

Dumnezeu  

vesnic,  

în  

trei  

persoane  

:  

Tatăl,  

Fiul  

si  

Duhul  

Sfânt  

(Marcu  

12.29;  

Isaia  

45.21,22;  

Exod  

3.14  

Matei  

28.19;  

1Ioan  

5.7;  

2  

Corinteni  

13.14).  

DUMNEZEU  

TATĂL

  

-  

  

este

Creatorul  

tuturor  

lucrurilor,  

Duh,  

Viata,  

Lumina,  

Dragoste,  

Întelepciune,  

Dreptate,  

Adevăr  

si  

Sfintenie.  

El  

  

  

nu  

  

  

poate  

  

  

fi  

  

  

văzut,  

  

  

nici  

  

  

pătruns  

  

  

de  

  

  

mintea  

  

  

omenească,  

  

  

însă  

  

  

poate  

  

  

fi  

cunoscut  

  

  

prin  

  

  

Cuvântul  

  

  

Său  

  

  

scris  

  

  

-  

  

  

Biblia.  

  

  

În  

  

  

dragostea  

  

  

Sa  

  

  

cea  

  

  

mare,  

  

  

L-a  

  

  

trimis  

  

  

pe  

  

  

Fiul  

  

  

Său  

  

  

în  

  

  

lume  

  

  

să  

sufere,  

să  

moara  

pentru  

răscumpărarea  

celor  

păcătosi

(Apocalipsa  

4.11;  

Efeseni  

3.9;  

Ioan  

3.16;  

4  

:24;  

Exod  

34.6;  

Evrei  

4.13;  

Matei  

22.37).  

DUMNEZEU  

FIUL

  

-  

  

a  

venit  

să  

sufere  

si  

să  

ridice  

păcatele  

celor  

ce  

cred  

în  

El,  

împăcându-ne  

cu

Dumnezeu  

si  

dăruindu-ne  

mântuirea.  

La  

trei  

zile  

după  

moarte  

a  

înviat.  

S-a  

înăltat  

la  

cer,  

stând  

la  

dreapta  

Tatălui  

si  

mijloceste  

pentru  

credinciosi;  

le  

pregăteste  

un  

loc  

în  

cer.  

El  

va  

veni  

a

doua  

oară  

să  

ridice  

Biserica  

Sa,  

si  

va  

fi  

Judecătorul  

viilor  

si  

al  

mortilor  

(Ioan  

1.29;  

1Corinteni  

15.3,  

4;  

Evrei  

7.25;  

9.28;  

Fapte  

10.42).  

DUMNEZEU  

  

  

DUHUL  

  

  

SFÂNT  

  

  

-  

  

  

este  

  

  

o  

  

  

Persoană  

reală,  

  

  

ca  

  

  

si  

  

  

Tatăl  

  

  

fiul.  

  

  

În  

  

  

lucrarea  

  

  

de  

  

  

mântuire  

  

  

a  

  

  

omenirii,  

  

  

El  

  

  

e  

  

  

loctiitorul  

  

  

Domnului  

  

  

Isus  

  

  

pe  

  

  

acest  

  

  

pămînt.  

  

  

Din  

  

  

punct  

  

  

de  

  

  

vedere  

  

  

al  

autoritătii  

si  

divinitătii,  

Duhul

Sfânt  

este  

egal  

cu  

Tatăl  

si  

cu  

Fiul.  

Doar  

în  

planul  

de  

mântuire  

are  

un  

rol  

deosebit.  

El  

  

  

îl  

  

  

cheamă,  

  

  

îmbracă,  

  

  

conduce  

  

  

si  

  

  

învată  

  

  

pe  

  

  

credinciosi.  

  

  

El  

  

  

dă  

  

  

putere  

  

  

credinciosilor  

  

  

în  

diferite   slujbe   duhovnicesti   (Ioan   14.16;   Fapte   2.1-4;   13.2;   20.28;   Evrei   2.1-4;   9.14; 1Corinteni 2.10; 12.13; Romani 8.9, 16; Ioan 1.32).

Crearea omului si căderea lui în păcat.

Omul a fost creat de Dumnezeu bun, drept si liber (Genesa 1:26-27), creat din tărâna pământului, aceasta fiind un act de creatiune a lui Dumnezeu, si nu o evolutie (Matei 19:4).

ISTORICUL BISERICI

BETANIA KREMS

  Data înfiintării bisericii:  Septembrie 1992   Adresa: 3500 Krems, Arbeitergasse nr.12 Numărul de membrii: cca. 20 Primul comitet a fost format din următorii frati: 1. Boldor Viorel – Conducător 2. Dărăban Cornel – Secretar 3. Tăucean Gheorghe – Casier 4. Sălăjan Vasile – Cenzor 5. Berinde Mircea – Cenzor La această adresă am functionat un an si patru luni, până la 31.12.1993. Începând         cu         01.01.1994         ne-am         mutat         cu         Biserica         în         Körnermarkt         nr.13         chiar         în         centrul         Kremsului,         la         un         loc         de         smerenie         într-un         Keller         adânc         de         cca.         10-12         m   unde         trebuia         să   coborâm         două         rânduri         lungi         de         scâri.         Pentru         că         nu         existau         geamuri,         beneficiam         de         o         ventilatie         destul         de         simplă:         două         tevi         groase,         pe         una   intra         aer         proaspăt,         iar         pe         cealaltă   era         extras         aerul         consumat.         În         acest         Keller         am         continuat         lucrarea         doar         cu         o         mână         de         credinciosi,         pentru         că         unii         dintre         fratii   nostri         membri         au         preferat         să         se         mute         la         Viena,   altii         la         Linz,         altii         la         Neudau.         Atunci         Dumnezeu         si-a         arătat         măretia         si         slava         dăruindu-ne         un         HAR         deosebit         prin   faptul         că         au         început         să         vină         la         mântuire         oameni         din         lume,   Români   de   care   habar   nu   aveam   că   locuiesc   în   Krems,   pe   care   nici   nu-i   cunoscusem   până   atunci,   dar   la   care Dumnezeu   le-a   atins   inima   cu   dragostea   Lui,   atrăgându-i   la   El.   Astfel         că         la         sfârsitul         verii         lui                  ‘94         a         avut         loc         primul         botez         în         apă         curgătoare         la         Dunăre         în         Mautern,   unde         patru         suflete         au         încheiat         un         legământ         cu         Domnul         în         apa         botezului.         Pe   toată         perioada         scurtă         cât         Biserica         a         functionat         în         Keller,         s-au         întors         la         Domnul   mai         bine         de         douăzeci         de         suflete         încheind         legământ         cu         Domnul         în         apa         botezului.         Unele         sunt   aici         în         Austria,         altele         s-au         repatriat         în         România.         Din         cauza         unor   lucrări         de         amenajare         si         de         sustinere         pentru         consolidarea         tavanului         care         începea         să         se         crape         la         sala         principală   din         Keller         unde         se         tineau         serviciile         divine,         am   fost         nevoiti         să         căutăm         o         nouă         sală         unde         să         ne         putem         strânge         laolaltă.         Aici         am         functionat         timp         de         doi         ani         si         două         luni.         Îmi   doresc   să   mai   lucreze   Domnul   si   azi ca atunci!
COMITETUL  BISERICI

BETANIA KREMS

COMITETUL BISERICI

BETANIA KREMS

Data înfiintării bisericii: Septembrie 1992 Adresa:        3500      Krems,      Arbeitergasse      nr.12 Numărul de membrii: cca. 20 Primul comitet a fost format din următorii frați:    1. Boldor Viorel – Conducător 2. Dărăban Cornel – Secretar 3. Tăucean Gheorghe – Casier 4. Sălăjan Vasile – Cenzor 5. Berinde Mircea – Cenzor    La         această         adresă         am         functionat         un         an        si         patru         luni,   până   la   31.12.1993.   Începând        cu         01.01.1994         ne-am         mutat         cu         Biserica        în    Körnermarkt            nr.13            chiar            în            centrul        Kremsului,         la         un   loc         de         smerenie         într-un        Keller            adânc            de            cca.            10-12            m    unde        trebuia         să         coborâm         două         rânduri         lungi        de         scâri.   Pentru            că            nu            existau            geamuri,           beneficiam            de            o   ventilatie         destul         de      simplă:         două         tevi         groase,         pe         una   intra         aer            proaspăt,            iar            pe            cealaltă            era         extras            aerul   consumat.         În         acest         Keller        am         continuat         lucrarea         doar   cu         o         mână        de         credinciosi,         pentru         că         unii         dintre      fratii   nostri         membri         au         preferat         să         se        mute         la         Viena,         altii         la   Linz,            altii            la         Neudau.            Atunci            Dumnezeu            si-a            arătat măretia         si         slava         dăruindu-ne         un         HAR        deosebit         prin   faptul         că         au         început         să        vină            la            mântuire            oameni            din    lume,        Români         de         care         habar         nu         aveam         că        locuiesc            în    Krems,            pe            care            nici            nu-i        cunoscusem            până            atunci,            dar    la            care        Dumnezeu         le-a         atins         inima         cu         dragostea        Lui,   atrăgându-i   la   El.   Astfel         că         la         sfârsitul        verii         lui                  ‘94         a         avut         loc         primul   botez         în        apă         curgătoare         la         Dunăre         în         Mautern,        unde    patru            suflete            au            încheiat            un        legământ         cu         Domnul         în   apa         botezului.         Pe        toată            perioada            scurtă            cât            Biserica            a functionat            în            Keller,            s-au            întors            la        Domnul         mai         bine   de         douăzeci         de         suflete        încheind            legământ            cu            Domnul    în            apa        botezului.         Unele         sunt         aici         în         Austria,        altele         s-au   repatriat            în            România.            Din         cauza            unor            lucrări            de   amenajare               si         de                    sustinere                    pentru                    consolidarea tavanului         care         începea         să         se         crape         la        sala            principală    din                Keller                unde                se        tineau            serviciile            divine,            am            fost   nevoiti         să            căutăm            o            nouă            sală            unde            să            ne           putem   strânge         laolaltă.         Aici         am         functionat        timp         de         doi         ani         si   două         luni.         Îmi         doresc        să   mai   lucreze   Domnul   si   azi   ca atunci!
ISTORICUL BISERICI

BETANIA KREMS

SFÂNTA TREIME    Este         un         singur         Dumnezeu         vesnic,         în         trei        persoane         :   Tatăl,         Fiul         si         Duhul         Sfânt        (Marcu            12.29;            Isaia            45.21,22;    Exod    3.14 Matei 28.19; 1Ioan 5.7; 2 Corinteni 13.14). DUMNEZEU            TATĂL                  -            este            Creatorul        tuturor            lucrurilor,    Duh,            Viata,            Lumina,        Dragoste,         Întelepciune,         Dreptate,   Adevăr   si Sfintenie.   El               nu               poate               fi               văzut,               nici            pătruns               de               mintea   omenească,         însă        poate         fi         cunoscut         prin         Cuvântul         Său   scris        -         Biblia.         În         dragostea         Sa         cea         mare,         L-a        trimis         pe   Fiul               Său               în               lume               să         sufere,               să               moara               pentru   răscumpărarea            celor                  păcătosi                  (Apocalipsa                  4.11; Efeseni         3.9;         Ioan         3.16;         4         :24;         Exod        34.6;   Evrei   4.13; Matei 22.37). DUMNEZEU                FIUL                      -                a                venit                să            sufere            si            să            ridice   păcatele               celor               ce            cred                    în                    El,                    împăcându-ne                    cu Dumnezeu    si    dăruindu-ne    mântuirea.    La    trei zile   după            moarte            a            înviat.            S-a            înăltat           la            cer,            stând            la   dreapta            Tatălui            si         mijloceste                pentru                credinciosi;                le pregăteste   un   loc   în   cer.   El   va   veni   a   doua   oară        să            ridice            Biserica            Sa,            si            va            fi        Judecătorul            viilor            si    al            mortilor            (Ioan        1.29;         1Corinteni         15.3,         4;         Evrei         7.25;   9.28; Fapte 10.42).    DUMNEZEU         DUHUL         SFÂNT              -         este         o        Persoană            reală,    ca            si            Tatăl            fiul.            În        lucrarea         de         mântuire         a         omenirii,         El         e loctiitorul            Domnului            Isus            pe            acest        pămînt.            Din            punct    de            vedere            al        autoritătii         si         divinitătii,         Duhul         Sfânt         este egal         cu         Tatăl         si         cu         Fiul.         Doar         în         planul        de         mântuire         are   un   rol   deosebit.   El               îl         cheamă,               îmbracă,               conduce               si               învată         pe     credinciosi.                    El                    dă                    putere          credinciosilor                        în                        diferite      slujbe            duhovnicesti            (Ioan            14.16;            Fapte            2.1-4;         13.2;    20.28;                    Evrei                    2.1-4;                    9.14;        1Corinteni               2.10;               12.13;   Romani   8.9,   16; Ioan    1.32).    Crearea    omului    si    căderea    lui    în păcat.   Omul         a         fost         creat         de         Dumnezeu        bun,         drept         si         liber   (Genesa               1:26-27),         creat               din               tărâna               pământului,   aceasta        fiind            un            act            de            creatiune            a            lui        Dumnezeu,   si nu o evolutie (Matei 19:4).