04 - Xmas Calendar Betania

Du-te la conținut
Isus Hristos
Propovăduirea lui Ioan Botezătorul
Marcu 1:1 Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 2După cum este scris în prorocul Isaia: „Iată, trimit înaintea Ta pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea… 3Glasul celui ce strigă în pustie: ‘Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările’”, 4a venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. 5Tot ţinutul Iudeii și toţi locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan. 6Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. 7Ioan propovăduia și zicea: „După mine vine Cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-I dezleg curelele încălţămintei. 8Eu, da, v-am botezat cu apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt.”
Isus Hristos
Ioan 3:16 Fiindcă  atât  de mult a iubit
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul
Lui Fiu, pentru ca  oricine crede în
El să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică.

Xmas Calendar Betania Krems
Înapoi la cuprins