07 - Xmas Calendar Betania

Du-te la conținut
Isus Hristos
Isus adus în Templu
Luca 2:21 Când a venit ziua a opta, în care trebuia tăiat împrejur Pruncul, I-au pus numele ISUS, nume care fusese spus de înger înainte ca să fi fost El zămislit în pântece. 22Și, când s-au împlinit zilele pentru curăţirea lor, după Legea lui Moise, Iosif și Maria au adus Pruncul la Ierusalim, ca să-L înfăţișeze înaintea Domnului, 23după cum este scris în Legea Domnului: „Orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului”, 24și ca să aducă jertfă: o pereche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum este poruncit în Legea Domnului.

Isus Hristos
Ioan 3:16 Fiindcă atât  de mult a iubit
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul
Lui Fiu, pentru ca  oricine crede în
El să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică.

Xmas Calendar Betania Krems
Înapoi la cuprins