09 - Xmas Calendar Betania

Du-te la conținut
Isus Hristos
Întoarcerea la Nazaret
Luca 2:39 După ce au împlinit tot ce poruncea Legea Domnului, Iosif și Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. 40Iar Pruncul creștea și Se întărea; era plin de înţelepciune, și harul lui Dumnezeu era peste El.

Isus Hristos
Ioan 3:16 Fiindcă  atât  de mult a iubit
Dumnezeulumea, că a dat pe singurul
Lui Fiu,pentru ca  oricine crede în
El să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică.

Xmas Calendar Betania Krems
Înapoi la cuprins