10 - Xmas Calendar Betania

Du-te la conținut
Isus Hristos
Isus în Templu la vârsta de doisprezece ani
Luca 2:41 Părinţii lui Isus se duceau la Ierusalim în fiecare an, la Praznicul Paștelor. 42Când a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim, după obiceiul praznicului. 43Apoi,  după ce au trecut zilele Praznicului, pe când se întorceau acasă,  băiatul Isus a rămas în Ierusalim. Părinţii Lui n-au băgat de seamă  lucrul acesta. 44Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și au mers cale de o zi și L-au căutat printre rudele și cunoscuţii lor. 45Dar nu L-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-L caute. 46După trei zile, L-au găsit în Templu, șezând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. 47Toţi care-L auzeau rămâneau uimiţi de priceperea și răspunsurile Lui. 48Când  L-au văzut părinţii Lui, au rămas înmărmuriţi; și mama Lui I-a zis:  „Fiule, pentru ce Te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl Tău și eu Te-am  căutat cu îngrijorare.” 49El le-a zis: „De ce M-aţi căutat? Oare nu știaţi că trebuie să fiu în  casa Tatălui Meu?”  50Dar ei n-au înţeles spusele Lui. 51Apoi, S-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mamă-Sa păstra toate cuvintele acestea în inima ei. 52Și Isus creștea în înţelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

Isus Hristos
Ioan 3:16 Fiindcă  atât  de mult a iubit
Dumnezeulumea, că a dat pe singurul
Lui Fiu,pentru ca  oricine crede în
El să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică.

Xmas Calendar Betania Krems
Înapoi la cuprins