11 - Xmas Calendar Betania

Du-te la conținut
Isus Hristos
Tatăl nostru
Luca 11:1 Într-o  zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul  din ucenicii Lui I-a zis: „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat  și Ioan pe ucenicii lui.”
 2El le-a zis: „Când vă rugaţi, să ziceţi:
 ‘Tatăl    nostru care ești în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
 3  Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă în fiecare zi  4și  ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este  dator, și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău.’”

Isus Hristos
Ioan 3:16 Fiindcă  atât  de mult a iubit
Dumnezeulumea, că a dat pe singurul
Lui Fiu,pentru ca  oricine crede în
El să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică.

Xmas Calendar Betania Krems
Înapoi la cuprins