12 - Xmas Calendar Betania

Du-te la conținut
Isus Hristos
Ușa cea strâmtă
Luca 13:22 Isus umbla prin cetăţi și prin sate, învăţând pe norod și călătorind spre Ierusalim. 23Cineva I-a zis: „Doamne, oare puţini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii?” El le-a răspuns: 24„Nevoiţi-vă  să intraţi pe ușa cea strâmtă. Căci vă spun că mulţi  vor căuta să intre, și nu vor putea.  25Odată  ce Stăpânul casei Se va scula și va  încuia ușa, și voi veţi fi afară și veţi începe să bateţi la ușă și să ziceţi: ‘Doamne, Doamne, deschide-ne!’ drept răspuns, El vă va zice: ‘Nu  știu de unde sunteţi.’  26Atunci veţi începe să ziceţi: ‘Noi am mâncat și am băut în faţa Ta și în uliţele noastre ai învăţat pe norod.’  27Și  El va răspunde: ‘Vă spun că nu știu de unde sunteţi; depărtaţi-vă  de la Mine, voi toţi lucrătorii fărădelegii.’  28Vor  fi plânsul și scrâșnirea dinţilor când  veţi vedea pe Avraam, pe Isaac și pe Iacov și pe toţi prorocii în Împărăţia lui Dumnezeu, iar pe voi, scoși afară.  29Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miazănoapte și de la miazăzi și vor ședea la masă în Împărăţia lui Dumnezeu.  30Și iată  că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei dintâi și sunt unii din cei dintâi care vor fi cei de pe urmă.”

Isus Hristos
Ioan 3:16 Fiindcă  atât  de mult a iubit
Dumnezeulumea, că a dat pe singurul
Lui Fiu,pentru ca  oricine crede în
El să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică.

Xmas Calendar Betania Krems
Înapoi la cuprins