13 - Xmas Calendar Betania

Du-te la conținut
Isus Hristos
Venirea Fiului omului
Luca 17:22 Și a zis ucenicilor: „Vor  veni zile când veţi dori să vedeţi una din zilele Fiului omului, și n-o veţi vedea.  23Vi  se va zice: ‘Iată-L aici, iată-L acolo!’ Să nu vă duceţi, nici să nu-i urmaţi.  24Căci, cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul omului în ziua Sa.  25Dar, mai întâi, trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta.  26Ce  s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiului omului:  27mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie; și a venit potopul și i-a prăpădit pe toţi.  28Ces-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau,  29dar, în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toţi.  30Tot așa va fi și în ziua când Se  va arăta Fiul omului.  31În ziua aceea, cine  va  fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă să nu se coboare  să le ia și cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă.  32Aduceţi-vă  aminte de nevasta lui Lot.  33Oricine  va căuta să-și scape viaţa o va pierde și oricine o va pierde o va găsi.  34Vă spun  că, în noaptea aceea, doi inși vor fi în același pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat;  35două femei vor măcina împreună: una va fi luată și alta va fi lăsată.  36Doi bărbaţi vor fi la câmp: unul va fi luat și altul va fi lăsat.”  37Ucenicii L-au întrebat: „Unde, Doamne?” Iar El a răspuns: „Unde  va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii.”

Isus Hristos
Ioan 3:16 Fiindcă  atât  de mult a iubit
Dumnezeulumea, că a dat pe singurul
Lui Fiu,pentru ca  oricine crede în
El să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică.

Xmas Calendar Betania Krems
Înapoi la cuprins