15 - Xmas Calendar Betania

Du-te la conținut
Isus Hristos
Isus vestește moartea și învierea Sa
Luca 18:31 Isus a luat cu Sine pe cei doisprezece și le-a zis: „Iată că ne suim la Ierusalim și totce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini.  32Căci va  fi dat în mâna neamurilor: Îl vor batjocori, Îl vor ocărî, Îl vor scuipa  33și, după ce-L vor bate cu nuiele, Îl vor omorî, dar a treia zi va învia.”  34Ei n-au înţeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Isus.
Isus Hristos
Ioan 3:16 Fiindcă  atât  de mult a iubit
Dumnezeulumea, că a dat pe singurul
Lui Fiu,pentru ca  oricine crede în
El să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică.

Xmas Calendar Betania Krems
Înapoi la cuprins