16 - Xmas Calendar Betania

Du-te la conținut
Isus Hristos
Întruparea Cuvântului
Ioan 1:1 La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. 2El era la început cu Dumnezeu. 3Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. 4În El era viaţa, și viaţa era lumina oamenilor. 5Lumina luminează în întuneric, și întunericul n-a biruit-o. 6A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan. 7El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el. 8Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină. 9Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om venind în lume. 10El era în lume, și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. 11A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au primit. 12Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; 13născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. 14Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. 15Ioan a mărturisit despre El când a strigat: „El este Acela despre care ziceam eu: ‘Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine.’” 16Și noi toţi am primit din plinătatea Lui și har după har; 17căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. 18Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.

Isus Hristos
Ioan 3:16 Fiindcă  atât  de mult a iubit
Dumnezeulumea, că a dat pe singurul
Lui Fiu,pentru ca  oricine crede în
El să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică.

Xmas Calendar Betania Krems
Înapoi la cuprins