19 - Xmas Calendar Betania

Du-te la conținut
Isus Hristos
Asa a fost Nasterea Lui Isus Cristos
Cântarea Mariei
Luca 1:39 Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munţi, într-o cetate a lui Iuda. 40A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. 41Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece, și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. 42Ea a strigat cu glas tare: „Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. 43Cum mi-a fost dat mie să vină la mine maica Domnului meu? 44Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. 45Ferice de aceea care a crezut; pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini.” 46Și Maria a zis: „Sufletul meu mărește pe Domnul 47și mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, 48pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale. Căci iată că, de acum încolo, toate neamurile îmi vor zice fericită, 49pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este sfânt, 50și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. 51El a arătat putere cu braţul Lui; a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. 52A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălţat pe cei smeriţi. 53Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăţi, și pe cei bogaţi i-a scos afară cu mâinile goale. 54A venit în ajutorul robului Său Israel, căci Și-a adus aminte de îndurarea Sa – 55cum făgăduise părinţilor noștri – faţă de Avraam și sămânţa lui în veac.” 56Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam trei luni. Apoi s-a întors acasă.

Isus Hristos
Ioan 3:16 Fiindcă  atât  de mult a iubit
Dumnezeulumea, că a dat pe singurul
Lui Fiu,pentru ca  oricine crede în
El să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică.

Xmas Calendar Betania Krems
Înapoi la cuprins