22 - Xmas Calendar Betania

Du-te la conținut
Isus Hristos
Visul lui Iosif
Nașterea lui Isus Hristos
Matei 1:18 Iar nașterea lui Isus Hristos a fost așa:
Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; și, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. 19Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia s-o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând s-o lase pe ascuns. 20Dar,  pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al  Domnului și i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine  pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. 21Ea va naște un Fiu și-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.” 22Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: 23„Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și-I vor pune numele Emanuel”, care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi”. 24Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului; și a luat la el pe nevastă-sa. 25Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu. Și el i-a pus numele Isus.

Isus Hristos
Ioan 3:16 Fiindcă  atât  de mult a iubit
Dumnezeulumea, că a dat pe singurul
Lui Fiu,pentru ca  oricine crede în
El să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică.

Xmas Calendar Betania Krems
Înapoi la cuprins