23 - Xmas Calendar Betania

Du-te la conținut
Isus Hristos
Magii la Ierusalim. Irod
Matei 2:1 După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din Răsărit la Ierusalim 2și au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în Răsărit și am venit să ne închinăm Lui.” 3Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. 4A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul. 5„În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul: 6‘Și tu, Betleeme,  ţara lui Iuda, nu ești nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile  lui Iuda; căci din tine va ieși o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel.’” 7Atunci, Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. 8Apoi  i-a trimis la Betleem și le-a zis: „Duceţi-vă de cercetaţi cu  de-amănuntul despre Prunc și, când Îl veţi găsi, daţi-mi și mie de  știre, ca să vin și eu să mă închin Lui.” 9După  ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care  o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit  deasupra locului unde era Pruncul. 10Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. 11Au  intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu  faţa la pământ și I s-au închinat; apoi și-au deschis vistieriile și  I-au adus daruri: aur, tămâie și smirnă. 12În urmă, au fost înștiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în ţara lor pe un alt drum.

Vezi Video aici
Isus Hristos
Ioan 3:16 Fiindcă  atât  de mult a iubit
Dumnezeulumea, că a dat pe singurul
Lui Fiu,pentru ca  oricine crede în
El să nu piară, ci să aibă viaţa veșnică.

Xmas Calendar Betania Krems
Înapoi la cuprins