Logo

Tineret

Poporul Tău este plin de înflăcărare când Îţi aduni oştirea; cu podoabe sfinte, ca din sânul zorilor, vine tineretul Tău la Tine, ca roua.

Psalmii 110:3

Provocările vremurilor pe care le trăim și cu care se confruntă biserica de azi impun o atenție deosebită pe care biserica trebuie să o acorde tineretului. Lucrarea cu tinerii are menirea de a ajuta biserica în creșterea unor generații cu discernământ, capabile să se hrănească spiritual.

Ne întâlnim în fiecare zi de vineri de la ora 19:00 într-un timp de închinare si studiu biblic. Tinerii sunt provocați să se implice atât în activitățile bisericii, cât și în societate, de aceea există intalniri în cadrul cărora studiem Cuvântul lui Dumnezeu, ne implicăm în diverse slujiri și proiecte, organizăm tabere, excursii.

Urmărim ca aceste întâlniri să răspundă nevoilor spirituale și să prezinte soluții practice pentru această generație. Vă așteptăm cu drag la întâlnirile cu tinerii!